Ne glede na število stopenj in barv pasov pa je v karateju prisoten vidik, da se učenje v resnici, tudi pri najvišji doseženi stopnji, nikoli ne konča, in da je šele prva mojstrska stopnja, 1. dan, začetek resničnega spoznavanja veščine.

 
 
8. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Oi Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke
Naprej - Soto Uke
Nazaj - Uchi Uke
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi)
Nazaj - Gedan Barai (zenkutsu dachi)
Naprej - Mae Geri

Kata

Heian Shodan

 
 
 
7. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Oi Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Uchi Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi)
Naprej - Mae Geri (zenkutsu dachi)
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)

Kata

Heian Nidan

Kumite

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan)

 
 
 
6. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Oi Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Uchi Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi)
Naprej - Mae Geri (zenkutsu dachi)
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi

Kata

Heian Sandan

Kumite

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri)

 
 
 
5. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Ren Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Uchi Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi) - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)
Naprej - Mae Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

Kata

Heian Yodan

Kumite

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

 
 
 
4. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Sanbon Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Uchi Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi) - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)
Naprej - Mae Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

Kata

Heian Godan

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

 
 
 
3. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Sanbon Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Uchi Uke - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi) - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)
Naprej - Mae Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

Kata

Tekki Shodan

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

 
 
 
2. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Ren Zuki (zenkutsu dachi) - Age Empi
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki - Mae Empi
Naprej - Soto Uke - Gyaku Zuki - Uraken Uchi
Nazaj - Uchi Uke - Kizami Zuki - Gyaku Zuki
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki - Uraken Uchi
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi) - Mae Mae geri - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)
Naprej - Ren Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

Kata

Bassai Dai

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

 
 
 
1. kyu
 
     
 

Kihon

Naprej - Ren Zuki (zenkutsu dachi) - Age Empi
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki - Mae Empi
Nazaj - Uchi Uke - Kizami Zuki - Gyaku Zuki
Naprej - Soto uke - Yoko Empi (kiba dachi) - Uraken Uchi - Gyaku Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki - Uraken Uchi
Naprej - Shuto Uke (kokutsu dachi) - Mae Mae geri - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi) - Shuto Uchi
Naprej - Ren Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)
Obrati - Ushiro Geri (zenkutsu dachi)

Kata

Bassai Dai

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

 
 
 
1. dan
 
     
 

Kihon

Naprej - Ren Zuki (zenkutsu dachi) - Age Empi
Nazaj - Gedan Barai - Gyaku Zuki - Uraken Uchi
Nazaj - Age Uke - Gyaku Zuki - Mae Empi
Naprej - Soto Uke - Yoko Empi (kiba dachi) - Uraken Uchi - Gyaku Zuki (zenkutsu dachi)
Nazaj - Uchi Uke - Kizami Zuki - Gyaku Zuki
Naprej - Shuto uke (kokutsu dachi) - Mae Mae geri - Yonhon Nukite (zenkutsu dachi) - Shoto Uchi - Shoto Uchi
Naprej - Ren Geri
Obrat - Yoko Geri Keage (kiba dachi)
Obrat - Yoko Geri Kekomi
Obrat - Mawashi Geri (zenkutsu dachi)
Obrati - Ushiro Geri (zenkutsu dachi)

Shiho Zuki

Tate Shuto Uke - Gyaku Zuki

Shiho Geri

Mae Geri - Yoko Geri Keage - Ushiro Geri - Mawashi Geri

Kata po izboru komisije (omote) in Obvezna kata (omote)

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yoda, Heian Godan, Tekki Shodan

Obezna kata (omote)

Bassai Dai

Specialna kata (omote)

Katerakoli razen prej naštetih

Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Jiyu Kumite

Moški in ženske nad 40 let lahko izvajajo po želji Jiyu Kumite ali demonstracijo treh različnih samoobrambnih tehnik.

 
 
 

Sistem barvnih pasov in nazivov je zaradi lažjega učenja in napredovanja v karateju l. 1926 uvedel Funakoshi Gichin, "oče" modernega karateja. Prevzel ga je iz juda. Najprej je bila najvišja mojstrska stopnja 3. DAN, vendar jo je Funakoshi dvignil do nivoja 5. DAN. Leta 1961 je Masatoshi Nakayama stopnjo razširil do 8. DAN-a.

Danes pa najvišjo stopnjo predstavlja 10. DAN. Pasovi v karateju se delijo na šolske kyu in mojstrske DAN. Šolski se ločijo po barvah. kyu nivoji se začnejo za juniorje od 10. stopnje in se odštevajo do 1. kyu-ja. Seniorji začnejo z 8. kyu-jem. Mojstrske stopnje se začnejo z 1. DAN-om in se nadaljujejo do 10.DAN stopnje.

 
   
Beli pas (8, 7, 6. kyu) - Začetnik
   
Rumeni pas (5. kyu) - Učenec
   
Oranžni pas (4. kyu) - Učenec
   
Zeleni pas (3. kyu) - Učenec
   
Modri pas (2. kyu) - Učenec
   
Rjavi pas (1. kyu) - Učenec
   
Črni pas (1. dan) - Mojster

 

 

 
Takashi Tokuhisa | Tradicionalni karate
Predstavitev | Kate | Izpitni programi | Dojo Kun | Kontakt